Tufurile vulcanice şi îngrăşămintele convenţionale


zeolit

Tufurile vulcanice şi îngrăşămintele convenţionale

Datorită faptului că în tufurile vulcanice există disponibili cationi de K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺ pe care îi pot ceda parţial solului, deci plantelor, tufurile zeolitice pot fi considerate ca fertilizatori neconvenţionali. Dacă în prealabil ele se folosesc în alte scopuri şi se încarcă cu ioni de amoniu , amoniac, dioxid de sulfazotaţi, fosfaţi etc. valoarea lor fertilizatoare creşte, iar preţul de cost scade prin dubla folosire.

Numeroase experimentări vin să certifice că putem beneficia de tufurile vulcanice zeolitice şi în folosirea, prepararea, administrarea, economisirea fertilizatorilor tradiţionali, în special a celor de sinteză, energofagi. Un aspect cercetat a fost combaterea aglomerării îngrăşămintelor chimice datorită umidităţii, ceea ce îngreunează dispersia şi încorporarea lor în sol.

Literat şi colaboratorii (1983) obţin rezultate bune folosind tuful vulcanic, calcinat şi fin divizat (40 şi 60 µm), adăugat în proporţie de 2% la azotatul de amoniu. Probele stocate timp de 6 luni nu s-au aglomerat, rămânând friabile, căci tuful preia vaporii de apă din atmosfera care vine în contact cu azotatul de amoniu, anulând sau diminuând efectul de higroscopicitate pentru îngrăşământ. Man* şi colaboratorii (1983) au experimentat utilizarea tufului vulcanic micronizat la condiţionarea în fază industrială a îngrăşămintelor complexe NP şi NPK, evidenţiind eficienţa acestuia ca antiaglomerat.

Cercetările efectuate până în prezent relevă posibilităţile multiple de aplicare a tufurilor vulcanice zeolitice în scopul final de ridicare a producţiei agricole. În acelaşi timp, atrag atenţia că efectele T.v.z vor fi mai mici pe solurile bogate în minerale care contribuie la un nivel ridicat al capacităţii de schimb al complexului absorbtiv din sol şi pe cele bine fertilizate, în schimb T.v.z. se pun în valoare pe/în solurile cu structură necorespunzătoare, sărace în nutrienţi, cu capacitate de schimb ionic mică. Pe solurile sărace în nutrienţi, în special N, se indică folosirea tufului vulcanic încărcat în prealabil cu nutrienţi minerali şi organici.

Rezultatele obţinute sunt firesc diferenţiate în funcţie de calitatea solului, regimul pluviometric, natura plantelor cultivate, calitatea şi cantitatea tufului vulcanic administrat [101, 182].

Sursa: “Tufurile Vulcanice Zeolitice – proprietăți și utilizări în agricultura și protecția mediului înconjurător”. Autori: Artimon Barbat și Alexandru Marton