Cantitatea de tuf vulcanic zeolitic în rație


zeolit, zeolit, zeolite, zeolith, produse doctor zeolit natural, цеолит, zeolit, zeolite, zéolite, Zeolita, Zeolith, zeoliitti, זאוליט, doctor zeolit, beneficiile zeolitului pentru sanatate, ce este zeolitul, Detoxifierea cu Zeolit, detoxifierea organismului, la ce foloseste zeolitul, terapie cu zeolit, tratament detoxifiant cu zeolit, zeolit antioxidant, zeolit capusle, zeolit detoxifiant, zeolit natural, zeolit odorizant,zeolit purificator, zeolit sanatate, Doctor Zeolit

Cantitatea de tuf vulcanic zeolitic în rație         

Cantitatea introdusă în rația animalelor depinde de categoriile de animale, vârstă calitatea furajelor, starea fiziologică a animalelor, obiectivele de producție urmărite etc. (tabelul 7.1)

Tabelul 7.1  Procedee și efecte ale tufurilor vulcanice zeolitice introdu-se  în rația animalelor

            PROCEDEE                 EFECTE       AUTORI

 

3 – 10 tuf clinoptilolitic ( + mor-

denit în rația puilor Leghorn ,

timp de 14 zile          

Crește cu 20 % eficiența  furajului

Scade consumul de furaje de la 782 g

la 668 g

Spor în greutate de 12%                   

ONAGI,* 1966
5%  tuf clinoptilolitic în rația

broilerilor, timp de 2 luni                               

Scade  consumul de furaje cu 9%

Crește eficiența furaj cu 6%

Scade mortalitatea                 

ARSCOTT,* 1975
Substituirea  cu 5% porumb cu

tuf vulcanic, în rația

porcilor la îngrășat, timp de  60 zile                        

Spor în greutate de 3,9 kg/porc

Economie de porumb: 6,4 kg/porc

Economie de concentrate: 1,8  kg/porc/60 zile etc.

Scade mortalitatea cu 64%                       

MARTON și

BĂRBAT, 1983,

[232]

5%  tuf clinoptilolitic în rația

vițeilor, timp de 180 zile                              

Spor în greutate de 20%

Scade frecvemța diareei

Stimulează apetitul                                                

KONDO și colab.*

1969

2% tuf clinoptilolitic în hrana

boilor, timp de 320 zile

 

Dimensiuni corporale mai mari

Calitatea cărnii îmbunătățită

Fecale mai consistente etc.                                   

WATANABE și

colab.,* 1971

1000 kg tuf vulcanic admini-

strat cu furajul la puietul de

crap/0,5 ha/100 zile

Spor în greutate de 20%

Îmbunătățește calitatea apei

Crește producția primară a plancto-

nului și O₂  dizolvat.                         

MARTON și

BUCUR, 1980

10% tuf vulcanic în rația crapului

(C₂), timpp de 93 zile, în viviere flotabile

Creșterea specifică /zi 0,88 față de 0,74 g la lotul martor.

Îmbunătățește digestia și asimilarea proteinelor etc.

BATTES și colab.,

1981

10% tuf vulcanic în rația crapului (C₂), în baltă experimentală

 

Spor de creștere 160 g față de 153,7 g la lotul martor.

Indice de conversie 4,04 față de 4,42 (kg furaj/kg carne)        

BUCUR și colab.,

1981

3 – 5 – 10 – 15%, dar în cazuri excepționale – boli diareice – s-a folosit și 30%, pentru perioade scurte de timp [173]. Valorile optime de concentrație par a fi de 3% la broiler, rumegătoare și purceii la îngrășat, în fază după înțarcare și 5% la porcii la îngrășat, respective 10% la pești [38, 39]. Contribuția zeoliților în rația animalelor trebuie micșorată dacă se substituie un component furajer important sau mixtură furajeră și, dimpotrivă poate fi mărită, dacă zeoliții se adaugă la o rație calitativ superioară, iar animalele normal dezvoltate și sănătoase sunt hrănite „adlibitum”.

S-a constatat că animale resimt modificarea calitativă a hranei cea ce impune necesitatea adaptării lor treptate, timp de 7 – 30 zile, la noua rație zeolizată. În țara noastră s-au ob’inut rezultate bune la porci, la un adaos de 5% tuf zeolitizat pănă la masa corporală de 60 -  65 kg și de 7% în continuare [231]. Dacă însă se înlocuiește porumbul cu cantități echivalente de tuf vulcanic, la concentrația de 5% fenomenul de diluție determină obținerea unor sporuri mai mici și a unui consum mai mare de furaje [232]. Durata administrării rațiilor zeolitizate trebuie scurtată în astfel de cazuri, la 30 – 45 de zile pentru a obține rezulatate pozitive (Tabelele 7.6 și 7.7). Cantități mai mari de tuf zeolitic (10 – 12%) s-au administrat la scroafele gestante, cu rezultate bune asupra numărului de purcei fătați și a rezistenței acestora la îmbolnăviri. Cei 282 purcei obținuți de la 30 de scroae, respectiv 500 purcei de la 80 scroafe au fost după înțărcare și până la vârsta de 150 zile, hrăniți cu rații zeolizate. În variantele care au primit 5,10 și 12%  tuf vulcanic s-au înregistrat la tăiere rezultate asemănătoare sau chiar mai bune – statistic semnificative – ca în loturile martor [95].

Sursa: “Tufurile Vulcanice Zeolitice – proprietăți și utilizări în agricultura și protecția mediului înconjurător”. Autori: Artimon Barbat și Alexandru Marton